PODPORA PRO MUZIKOHRANÍ

Centrum Muzikohraní je místem, kde hudba přináší lidem do života radost, inspiraci a možnosti rozvoje. Je prostorem pro muzikoterapii, vzdělávání a relaxaci.

V tomto nelehkém období se na Vás obracíme s prosbou o finanční dar. Váš příspěvek podpoří to, že centrum Muzikohraní zde bude fungovat i nadále pro všechny účastníky muzikoterapie, pro účastníky workshopů, kurzů a vzdělávacích programů.

Váš finanční dar bude použit k realizaci muzikoterapie pro osoby se specifickými potřebami. Na přání Vám vydáme potvrzení o příjmu finančního daru pro daňové účely.

Děkujeme.

Tým Muzikohraní

Bankovní spojení

Účet Muzikohraní, z. s. – nezisková organizace

Číslo účtu:

2100462594/2010 Fio banka

VS: 603

Text: Vaše příjmení + dar