Ochrana osobních údajů

Milí návštěvníci, vaše osobní údaje evidujeme a zpracováváme v souladu s aktuální legislativou. Níže vám sdělíme podrobnější informace a možnosti, které můžete v souvislosti s ochranou osobních údajů využít.

Správcem ochrany osobních údajů v centru Muzikohraní je Mgr. Michaela Plecháčková. Můžete se na ni obrátit s jakýmkoli dotazem či konkrétní žádostí. 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Jsou získávány na základě vašeho zájmu, při registraci, při zájmu o newsletter, při přihlašování na akce.  Osobní údaje zpracováváme pro účely marketingu (rozesílání novinek, pozvánek), poskytování služeb (informujeme účastníky akcí emailem), pro účetnictví, pro foto a video galerie. 

Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefon (dle volby), případně další údaje (např. pro potřeby vystavení certifikátů a osvědčení) 

Stránky využívají cookies.

Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám v případě účetnictví, poskytování informací ministerstvům (souvisí se vzděláváním – akreditované programy), dále pak již žádným třetím stranám. 

V případě, že máte zájem údaje upravit, doplnit, či vymazat, nahlédnout do rozsahu, tak se, prosím, obraťte na správce. 

Muzikohraní, z. s.

Havířská 9

702 00  Ostrava – Moravská

IČ: 22820281

info@muzikohrani.cz

správce Mgr. Michaela Plecháčková – tel.: 737 805 593