Další informace a obchodní podmínky Muzikohraní, z. s.

I.

Základní údaje

Akce nabízené na webu muzikohrani.cz realizuje relaxační a vzdělávací centrum Muzikohraní®. 

Muzikohraní, z. s. IČ: 2282081

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Plecháčková – tel.: 737 805 593 

II.

Přihlášení, platební a reklamační podmínky

1

Po přihlášení na akci zašleme podklady k platbě do emailu, který jste vyplnili v přihlašovacím formuláři. Splatnost platby je uvedena v emailu či na faktuře. Pokud nebude platba uhrazena do doby splatnosti, vaše přihláška bude zrušena a místo bude uvolněno. 

2

Vaše přihlášení se po odeslání přihlášky stálá závazným. Odhlásit z akce je možno emailem na info@muzikohrani.cz Po přijetí emailu vám zašleme potvrzení.

3

V případě, že zrušíte svou účast na kurzu méně než 7 kelandářních dnů, je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny akce, pokud není uvedeno jinak.

V případě, že zrušíte svou účast na kurzu méně než 2 kalendářní dny nebo se akce neúčastníte, je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny akce, pokud není uvedeno jinak.

Pokud se nemůžete náhle dostavit na akci, je možné poslat náhradu. 

4

Účastníci mají právo na podání reklamace do 3 dnů po skončení akce. 

5

Je vyhrazeno právo na změnu lektora, data a místa konání. Je vyhrazeno také právo na zrušení akce z organizačních důvodů. V tomto případě je platba za kurz zájemci v plné výši vrácena.

III.

Akreditované vzdělávací programy

V rámci úhrady za vzdělávací program jsou účastníkům poskytnuty vzdělávací materiály tištěné či elektronicky v ceně, dále vystavení osvědčení s akreditací příslušného ministerstva.

 

IV.

Účast na akcích, zdravotní způsobilost

1

Minimální věk pro účast na akcích je 18 let.  Dále je nutná svéprávnost účastníka. Účastníky mladší 18 let a účastníky nesvéprávné doprovází zákonní zástupci nebo doprovázející osoby.

2

Účast na akci, případně na jednotlivých částech akce, je dobrovolná. Účastníci nesou ze své zdraví plnou zodpovědnost. Lektor ani organizátor nenesou zodpovědnost za zdravotní stav účastníka, jak při akci, tak po skončení. Účastník má právo konzultovat s lektorem v případě, že si není jistý volbou účasti na jednotlivých akcích, či konkrétních technikách realizovaných v programech.

3

Muzikohraní, z. s. ani lektoři či muzikoterapeuté nenesou zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům akce při porušení právních povinností. Nestanovují místa pro ukládání osobních věcí a oblečení, za tyto si zodpovídá účastník.

4

Vzdělávací programy, akce, kurzy a workshopy nejsou náhradou za psychoterapeutickou, či jinou zdravotnickou péči. Účastník se zavazuje předem konzultovat s lektory nebo muzikoterapeuty případnou probíhající léčbu (např. psychiatrická, kardiovaskulární, atd.) či aktuální zdravotní omezení, onemocnění (např. epilepsie, atd.).

 

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2019.