vDalší informace a obchodní podmínky Muzikohraní, z. s.

I.

Základní údaje

Akce nabízené na webu muzikohrani.cz realizuje relaxační a vzdělávací centrum Muzikohraní®. 

Muzikohraní, z. s. IČ: 2282081

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Plecháčková – tel.: 737 805 593 

II.

Přihlášení, platební a reklamační podmínky

1

Akcí je míněn: pravidelný kurz, vzdělávací program, metodický kurz, jednorázová akce/program, workshop.

Po přihlášení na akci zašleme podklady k platbě do emailu, který jste vyplnili v přihlašovacím formuláři. Splatnost platby je uvedena v emailu či na faktuře. Pokud nebude platba uhrazena do doby splatnosti, vaše přihláška bude zrušena a místo bude uvolněno. 

2

Vaše přihlášení se po odeslání přihlášky stálo závazným.

Odhlásit z akce je možno před jejím zahájením i v průběhu emailem na info@muzikohrani.cz Po přijetí emailu vám zašleme potvrzení. Odhlášení podléhá podmínkám pro storna uvedeny v bodu II. 3.

Zahájením akce se rozumí první uvedený termín, kdy program začíná.

3

V případě, že zrušíte svou účast na akci méně než 7 kalendářních dnů před zahájením, je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny akce, pokud není uvedeno jinak.

V případě, že zrušíte svou účast na akci méně než 2 kalendářní dny před zahájením nebo se akce neúčastníte, je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny akce, pokud není uvedeno jinak.

Pokud se nemůžete náhle dostavit na akci, je možné poslat na tento váš termín náhradu. Tyto náhrady se nepřesouvají do následujícího období.

Zmeškané lekce 5 měsíčních kurzů je možné si nahradit v jiném z aktuálních kurzů, a to pouze v případě volné kapacity. Tyto náhrady se nepřesouvají do následujícího období a jsou platné pro dané období, kdy kurz trvá. Termíny náhrad se domlouvají individuálně formou emailového dotazu.

4

V případě, že nebude možné realizovat akci v osobní formě (např. v důsledku nařízení vlády kvůli pandemii, apod.), mění se forma realizace na online. Termín i čas zůstane zachovaný podle plánu akce.

5

Účastníci mají právo na podání reklamace do 3 dnů po skončení akce. 

6

Je vyhrazeno právo na změnu lektora, data a místa konání. Je vyhrazeno také právo na zrušení akce z organizačních důvodů (nikoli však z důvodů nařízení vlády). V tomto případě je platba za kurz zájemci v plné výši vrácena.

7

Vyhlásí-li vláda nařízení, díky kterým nebude možné realizovat kurzy a vzdělávací programy na osobní bázi, přechází tyto programy do online formy, nebo dojde k realizaci v osobní formě v období, kdy to bude opět možné. Při takovýchto změnách je platba za kurz nevratná.

III.

Akreditované vzdělávací programy

V rámci úhrady za vzdělávací program jsou účastníkům poskytnuty vzdělávací materiály tištěné či elektronicky v ceně, dále vystavení osvědčení s akreditací příslušného ministerstva.

 

IV.

Programy externích lektorů v zařízeních jako jsou mateřské, základní školy, kluby apod.

1

Objednáním programu ve vašem zařízení realizovaný lektorem z našeho týmu vstupují v platnost obchodní podmínky. Objednání probíhá emailem či telefonicky.

2

V případě realizace programu lektorem z našeho týmu ve vaší organizaci, centru, škole, apod. obdržíte email s informacemi ohledně průběhu, maximálního počtu dětí a věkové kategorie. V případě změny počtu dětí nad maximální limit a v případě zapojení dětí v jiném než domluveném věku nelze program realizovat.  

3

Při zrušení programu / programů z vaší strany v den konání, účtujeme 100% předem dohodnuté ceny. 

 

V.

Účast na akcích, zdravotní způsobilost

1

Minimální věk pro účast na akcích je 18 let.  Dále je nutná svéprávnost účastníka. Účastníky mladší 18 let a účastníky nesvéprávné doprovází zákonní zástupci nebo doprovázející osoby. 

2

Účast na akci, případně na jednotlivých částech akce, je dobrovolná. Účastníci nesou ze své zdraví plnou zodpovědnost. Lektor ani organizátor nenesou zodpovědnost za zdravotní stav účastníka, jak při akci, tak po skončení. Účastník má právo konzultovat s lektorem v případě, že si není jistý volbou účasti na jednotlivých akcích, či konkrétních technikách realizovaných v programech.

3

Muzikohraní, z. s. ani lektoři či muzikoterapeuté nenesou zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům akce při porušení právních povinností. Nestanovují místa pro ukládání osobních věcí a oblečení, za tyto si zodpovídá účastník.

4

Vzdělávací programy, akce, kurzy a workshopy nejsou náhradou za psychoterapeutickou, či jinou zdravotnickou péči. Účastník se zavazuje předem konzultovat s lektory nebo muzikoterapeuty případnou probíhající léčbu (např. psychiatrická, kardiovaskulární, atd.) či aktuální zdravotní omezení, onemocnění (např. epilepsie, atd.).

5

Realizace programů je v souladu s platnými vládními nařízení a aktuálně je upravována. Účastníci jsou o podmínkách účasti informováni předem.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1. 7. 2020.