Snění s bubny

prožitková relaxace za zvuku živých bubnů

Zvuk bubnů dokáže navodit uvolnění, meditativní stav mysli. Tím, že vnímáme živý zvuk, cítíme jeho vibrace, není ochuzen o širokou škálu alikvotních tónů. Na čistý zvuk bubnů (bez umělých zvuků a efektů) reaguje mozek, který v těle vytváří pocity spokojenosti. Tyto relaxace mohou napomáhat znovunalezení vnitřní rovnováhy a harmonie, podpořit souladu s vnitřními procesy a emocemi (tedy podpořit emocionální zdraví).

Léčivá síla bubnů je známá již od dob dávných.. Zveme vás ke spočinutí s sobě samých. Meditace s bubny vás zavede do hlubokých rozmanitých prožitků.. od relaxačních stavů (někdy i spánek), přes smyslové vjemy, až po vize, obrazy, symboly.

V relaxační pozici vleže, v bezpečném prostoru, se vydáme na cestu, kterou provází naši společníci – bubny. Archetypální rytmy podpoří poselství těchto krásných nástrojů ze dřeva, kůže a hlíny. 

Zažijete pulsující bubnování v různých vlnách rytmů s bubny z celého světa. Zazní: šamanské bubny, bubny udu, zarb, djembe, rámové bubny tar, mazhar (vše akusticky, nenazvučeně, v čistém živě živém zvuku).

N

program trvá zpravidla 1,5 hod.

N

poloha vleže (karimatky či matrace)

N

v závěru prostor pro ticho a doznění prožitku

N

seznámení s hudebními nástroji

N

seznámení s hudebními nástroji

Co můžete zažít

Kontakt s tělem

Vnímatelné uvolnění těla. Vědomí svého dechu. Fyzická relaxace. Bubny podporují uzemnění, propojenost s tělem.

Zklidnění mysli

Směřování pozornosti k živému zvuku dostává naši mysl do zklidnění. Je možné vnímat meditativní či relaxační stav mysli.

Regenerace

Kvalitní odpočinek nám přináší efektivní regeneraci. Po relaxaci můžete cítit vitalitu, oživení, nabití.

Prostor pro sebe

Během relaxace budete v příjemném prostředí, ve kterém si můžete dopřát spočinutí, věnovat se sami sobě.

Obrazy

Je možné, že k vám přijdou odpovědi na vaše otázky, či nasměrování, inspirace, vize, vhledy, nápady.

Vibrace zvuku

Na vlastním těle zavnímáte vibrace zvuku, které podporují směřování do rovnováhy a do našeho středu.
„Tam, odkud pocházím, říkáme, že rytmus je duší života, protože celý vesmír se točí kolem rytmu, a když vypadneme z rytmu, nastávají potíže. Proto je buben, hned vedle lidského hlasu, naším nejdůležitějším nástrojem. Je výjimečný.“ Babatunde Olatundži, nigerijský bubeník

Provází:
Daniel Plecháček. Michaela Plecháčková