Vzdělávací programy

Muzikohraní je akreditovanou vzdělávací institucí, která nabízí vzdělávání lidem věnujícím se sociální péči, školství a také zájemcům, kteří se chtějí inspirovat a rozvíjet se ve svém osobním životě.

Programy slouží také jako podpora dalšího vzdělávání muzikoterapeutů, zejména rozšíření v oblasti práce s rytmem. Inspiraci zde nachází také terapeuté, lektoři jógy, maséři, průvodci, i lidé z jiných profesí, kteří hudbou obohacují svou profesní praxi.

V osobním životě člověka je hudba často blízkým společníkem a proto v programech najdou inspiraci také lidé, kteří se rozhodli objevovat svou hudební tvořivost. Takovéto uplatnění hudby je jednou z cest podpory duševního zdraví.

Zde najdete programy pro skupiny účastníků, které se věnují muzikoterapii nebo se jí dotýkají.

Muzikoterapie a rytmus

Chcete se vzdělávat v oboru muzikoterapie a rozšířit si své dovednosti v práci s rytmem?

S radostí vám představujeme roční vzdělávací program Muzikoterapie a rytmus. Toto unikátní a inspirativní studium vám umožní prozkoumat sílu hudby a rytmu jako prostředku pro terapeutické záměry a osobní rozvoj. V průběhu jednoho roku budete mít možnost prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti muzikoterapie a objevíte vliv rytmu na naši psychiku a zdraví.

160 vyuč. hodin

vzdělávací program s akreditací MŠMT

Tvořivá práce s rytmem

Základním pilířem tohoto programu je rytmus. Krok po kroku se seznámíte s tím, jak rytmu lépe porozumět, jak ho tvořit a jak hrát na bubny a perkusivní nástroje s větší lehkostí. Vhodné pro zájemce, kteří mají touhu se vzdělávat a učit. Součástí je technika hry na djembe, rámové bubny a perkusivní nástroje. Obsahem programu jsou jak teoretická východiska, tak praktické zkušenosti a prožitkové aktivity. Přijďte se spřátelit s rytmem i Vy.

32 vyuč. hodin

vzdělávací program s akreditací MPSV, MŠMT

Hry s rytmem a pohybem pro děti

Jak podpořit zdravý rozvoj dětí prostřednictvím rytmu a pohybu? Jak vytvořit takový program, který bude prakticky využitelný pro skupiny dětí? V kurzu se zaměříme na rozvoj dovedností průvodců (pedagogů, lektorů) a zároveň Vás seznámíme s přehlednou metodiku, jak programy pro děti připravovat a vést. Součástí programu je také téma rytmu, a to jak hudební rytmus, tak rytmus ve školním zařízení. Zaměření: předškolní a mladší školní věk.

32 vyuč. hodin

vzdělávací program s akreditací MŠMT

 Muzikorelaxace

Jak vytvářet živou relaxační hudbu? Jak začít improvizovat nebo improvizaci rozvíjet? Program Muzikorelaxace je tady pro zájemce, kteří chtějí proniknout do možností, jak vytvářet melodie a rytmy, které budou pro posluchače relaxační a meditativní. Seznámíte se s technikou hry převážně na melodické kovové nástroje, tibetské mísy, gongy, flétny a rámové bubny. Přijďte se seznámit s novými možnostmi a podpořit svou kreativitu.

16 vyuč. hodin

vzdělávací program s akreditací MPSV, MŠMT

 Hudební nástroje v muzikoterapii

Program je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s hudebními nástroji používanými v muzikoterapii. Specifickým zaměřením pro tento program jsou tyto konkrétní nástroje, ačkoliv v muzikoterapii se potkáváme i s jinými: bubny djembe, rámové bubny, kovové melodické nástroje, dřevěné flétny, didgeridoo, tibetské mísy, atd. 

16 / 32 / 48 vyuč. hodin

vzdělávací program

Úvod do muzikoterapie

Co se skrývá pod pojmem muzikoterapie? Jakým způsobem je možné pracovat s lidmi s využitím hudby a jejich rozmanitých možností? Společně nahlédneme do oboru muzikoterapie, objasníme si souvislosti a aktuální možnosti této profese. Prožijete praktické zkušenosti a ukázky receptivní i aktivní formy muzikoterapie, které Vás mohou inspirovat na Vaši profesní i osobní cestě. 

16 vyuč. hodin

vzdělávací program s akreditaci MPSV,  MŠMT

Úvod do bubnování

Seznámíte se se základy techniky hry na buben djembe, abyste ji poté sami mohli rozvíjet a zdokonalovat. Postupnými kroky se ponoříme do světa rytmů. Odnesete si spoustu inspirace a tipů pro domácí praxi. Součástí je sada rytmů, které obsahují bázi a možnosti variací. Na míste jsou připraveny veškeré hudební nástroje k zapůjčení. Předchozí praxe ani zkušenost není třeba. 

6 vyuč. hodin

vzdělávací program s akreditací MŠMT

Máte zájem o účast ve vzdělávacím programu nebo chcete zrealizovat program u Vás? Kontaktujte nás. Děkujeme.

Vzdelavani muzikoterapie

13 + 15 =