O muzikoterapii

Muzikoterapie je jednou z uměleckých terapií, využívá hudby a zvuků k podpoře klienta. Hudba si nachází cestu komunikace i beze slov, umožňuje sebevyjádření, rozvoj různých oblastí, např. podporu sebedůvěry, sociálních dovedností, senzomotoriky, relaxace, atd. Díky muzikoterapii uživatelé mohou prožít sebe sama prostřednictvím různého působení hudby. Využíváme hlas a hudební nástroje, které umožňují vytvářet zvuky přirozeně a jednoduchou cestou. V muzikoterapii je klíčový vztah, který vzniká mezi terapeutem a klientem. Je to vztah založený na důvěře a bezpečí. 

Přehled oblastí možných cílů v muzikoterapii

zdroj: Základy muzikoterapie, Kantor, J., Lipský, M., Weber, J. 2009, str. 110-111

Komunikace

Kognitivní funkce

Senzomotorické funkce

Emoce

Sociální dovednosti

Chování

Relaxace

Spiritualita a jiné cíle

Muzikoterapeutická asociace České republiky uvádí, že “Muzikoterapie je obor s primárně terapeutickým dopadem. Zároveň je muzikoterapie léčebným a podpůrným postupem, v němž kvalifikovaný muzikoterapeut prostřednictvím pomáhajícího vztahu, hudby a hudebních elementů provází klienta nebo skupinu v terapeutickém procesu. Cílem tohoto procesu je relevantním způsobem rozvinout potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální a/nebo interpersonální integrace, s cílem naplnění tělesných, psychických, emocionálních a sociálních potřeb.” (zdroj: http://www.czmta.cz/muzikoterapie)