O muzikofiletice

Muzikofiletika je umělecko-pedagogická disciplína, která má velmi blízko k muzikoterapii. Název muzikofiletika vznikl ze dvou slov: musica (hudba) a filein (milovat, mít v oblibě). Jde tedy o programy, aktivity, které v sobě nesou hudbu. Zároveň je součástí muzikofiletiky exprese a také reflexe. Nejde o terapeutické působení jako u muzikoterapie, ale její prvky se využívají.  (Zdroj: Svatava Drlíčková)

Přehled možných cílů v muzikofiletice

Lubomír Holzer, Svatava Drlíčková: Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. 

 a www.svatavadrlickova.cz

Příjemné prožitky

Všeobecně kulturní rozvoj

Vlastní umělecká tvorba

Intlektuální a umělecký rozvoj

Psycho-emoční rozvoj

Rozvoj sociálních dovedností

Rozvíjení kreativity

Prevence sociální patologie