Muzikoterapie

pro osoby se specifickými potřebami

Muzikoterapie je jednou z uměleckých terapií, využívá hudby a zvuků k podpoře klienta. Hudba si nachází cestu komunikace i beze slov, umožňuje sebevyjádření, rozvoj různých oblastí, např. podporu sebedůvěry, sociálních dovedností, senzomotoriky, relaxace, atd. Díky muzikoterapii uživatelé mohou prožít sebe sama prostřednictvím různého působení hudby. Využíváme hlas a hudební nástroje, které umožňují vytvářet zvuky přirozeně a jednoduchou cestou. V muzikoterapii je klíčový vztah, který vzniká mezi terapeutem a klientem. Je to vztah založený na důvěře a bezpečí. 

Jaké mohou být cíle muzikoterapie v oblasti péče o osoby s specifickými potřebami?

Mezi hlavní cíle muzikoterapie pro tuto skupinu osob patří podpora komunikace (práce s neverbální komunikací), senzorické integrace, rozvoj koordinace a motoriky, dále v oblasti emocí napomáhá vyjadřování emocí a jejich pochopení, uvolnění napětí, vnímání svého těla. Budování důvěry, vzájemného respektu a spolupráce je ve skupinové muzikoterapii podporováno společnou aktivitou a sdílením. V neposlední řadě zde hraje roli aktivní trávení volného času a prostor pro seberealizaci.

Muzikoterapie přináší zvukové, vibrační a taktilně – haptické stimuly. Umožňuje tedy také relaxaci. Muzikoterapie podporuje budování mezilidských vztahů, působí na smyslové vnímání a vytváří bezpečný prostor pro emocionální prožívání v důvěrném vztahu.

Jaké jsou možnosti pro osoby imobilní?

Muzikoterapie v zařízeních a centrech je vhodná i pro imobilní uživatele a uživatele s těžkým a hlubokým mentálním postižením, kteří mají z důvodů svého zdravotního stavu omezený přísun podnětů z vnějšího světa. Muzikoterapie je cestou k naslouchání, sdílení a společnému prožití přítomnosti s využitím hudby.

Přehled programů

Skupinová muzikoterapie

Probíhá pro skupinu cca 4 – 10 účastníků. Je možné ji realizovat v centru Muzikohraní nebo v zařízeních specializovaných na poskytování služeb lidem s handicapem.

Individuální muzikoterapie

Jeden klient a jeden terapeut. Individuální muzikoterapii nabízíme v centru Muzikohraní, dále v zařízeních a také v domácím prostředí. Součástí je také individuální MT plán.  

Kouzlo hudby

Muzikofiletický program určený pro skupinu klientů, často realizován jako komunitní program. Živá hudba, prožitek, sdílení a příjemná atmosféra. Program je možný realizovat na míru dle přání a možností.

Provází

Mgr. Michaela Plecháčková

Mgr. Michaela Plecháčková

Mgr. Zdeňka Křikalová

Mgr. Zdeňka Křikalová

Daniel Plecháček

Daniel Plecháček

Bc. Simona Jendryková

Bc. Simona Jendryková

Máte zájem o přihlášení nebo realizaci muzikoterapie u Vás? Napište nám.

Muzikoterapie pro osoby s handicapem

3 + 2 =

Realizace muzikoterapie je finančně podporována Statutárním městem Ostrava. Děkujeme.