Ateliér tvořivého bubnování

workshop

Přijďte se rozvíjet ve své hře na bubny a hlouběji prozkoumávat svět rytmů. Ateliér je metodicky vytvořen tak, aby byla témata (technika, rytmy) srozumitelné a jasné pro každého účastníka. Základem je respektující přístup, práce v kruhu a příjemná atmosféra, která motivuje k učení se novému. Součástí je vědomá práce s rytmy a také relaxační bubnování. 

N

rozvoj ve hře na bubny djembe

N

metodika krok po kroku

N

učení se novým rytmům

N

společný bubnovací kruh

N

přínosy bubnování na vlastní kůži

N

příjemná atmosféra a respektující přístup

Zdravá technika bubnování

kreativita, radost, tvoření

rytmy - báze a variace

cvičení pro rozvoj techniky hry

učení se prožitkem

jednoduchý zápis rytmů

Provází:
Daniel Plecháček