Alikvotní zpěv

workshop

Na workshopu se seznámíte s alikvotním zpěvem, který má svou tradici na Altaji, Tuvě  a Mongolsku. Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako cesta k harmonizaci, meditaci a relaxaci.

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy současně zní zřetelně alespoň dva tóny. K základnímu tónu se pomocí modulace rezonančních prostor v ústech vědomě docílí zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví. Na tomto workshopu si osvojíte některé techniky rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet i zpívat. Dozvíte se, jak je možné alikvotní tóny začít zpívat a zjistíte, že je to možnost otevřená každému. Na workshopu vás čekají také dechová cvičení a inspirace pro domácí praxi. Alikvotní zpěv nás směřuje k zastavení a naslouchání, k vědomé práci s dechem a hlasem.

N

harmonizace hlasem

N

vědomá práce s hlasem

N

dech, dechové techniky

N

alikvotní tóny - jak je slyšet

N

alikvotní tóny - jak je tvořit

N

jak cvičit doma

provázení krok za krokem

kreativita, radost

tóny základní a alikvotní

cvičení pro rozvoj techniky hry

učení se prožitkem

tipy na domácí praxi

Provází:
Daniel Plecháček