metodický výcvik – rok 2023

Sdílej svou vášeň pro rytmus.

Lektoruj kurzy bubnování a bubnovací kruhy.

Tento výcvik vám nabízí ucelenou metodiku, díky které si upevníte a rozšíříte své znalosti a dovednosti. Naučíte se, jak vést kurzy bubnování a jak provázet bubnovací kruhy. Budete odcházet s mnoha podněty a inspirací. Předáme vám podrobné knowhow, které vychází z naší 14 leté praxe.

Bubnování je prožitek, čisté spojení s rytmem, radost a kreativita. Skupinové bubnování vede k podpoře našeho zdraví. Lze pocítit snížení stresu a úzkosti, zlepšení imunity a kognitivních funkcí, dochází k transcendentním prožitkům.

Bubnování je cesta, na níž objevujeme půvab svého osobního rytmu. Pozitivní prožitky v tvořivém procesu bubnování se propisují do našeho osobního života a obohacují jej o nový rozměr.

 

“Bubnování je jednou z nejdostupnějších forem rituálu, protožže bubnování je, stejně jako náš vlastní srdeční rytmus, tak přirozené. Bubnování uklidňuje, vede nás do našeho středu a znovu nás spojuje s naším hlubším já.”

Barry Bittman

TEMATICKÉ OKRUHY LEKTORSKÉHO VÝCVIKU

Technika hry na bubny a další rytmické nástroje

Budeme se věnovat hře na bubny djembe, rámové bubny (včetně šamanského), zarb, darbuku. Součástí je podrobný popis a představení jednotlivých úderů, praxe a inspirace pro hru.

Naučíte se techniku hry na melodické kovové nástroje jako je handpan, rav drum a jim podobné nástroje (hra rukama i paličkami).

 

Konkrétní rytmy, rozvíjení a variace

Obohatíte svůj rytmický repertoár, prozkoumáme rytmus aktivizační i relaxační, uchopíme každý z nich od základů a dospějeme až k rozmanitým variacím.

Ukážeme si možnosti srozumitelných a jasných zápisů. Potkáme se nejen s rytmy 3 a 4 dobými a jejich proměnami, ale pronikneme i do tajů 5, 7 a 9 dob. 

 

Rytmus propojený s pohybem a hlasem

Základy body percussion / body music poslouží k rozvoji lektorských dovedností a povýší techniky a náměty pro práci se skupinou účastníků kurzů a bubnovacích kruhů.

Rytmický jazyk konnakol vneseme jako inspiraci k propojení vokálních slabik a rytmizace.

Improvizace, kompozice, kreativita a prožitek

Seznámíte se s improvizačními postupy i s možnostmi podpory skupiny účastníků kurzu k improvizaci.

Budeme se věnovat tvoření jednoduché i složitější kompozice.

Součástí výcviku jsou hudební backtracky (podkladová hudba), kterou můžete využít pro vlastní praxi nebo pro kurzy.

 

 

Metodika pro kurzy bubnování a bubnovací kruhy

Jedinečná metodika, která staví na postupných krocích a nabízí možnosti rozvoje a uplatnění v profesním i osobním životě. Představíme si možnosti, jak pracovat se skupinou účastníků v kurzu bubnování a v bubnovacím kruhu pro různé věkové skupiny.

Upřesníme si, jaký je rozdíl mezi kurzem bubnování a bubnovacím kruhem, postavení těchto aktivit v muzikoterapii a muzikofiletice.

 

Rozvoj dovedností, podněty a inspirace

Podněty ve výcviku směřují k rozvoji vašich lektorských i vlastních hudebních dovedností.

Získáte několik rytmických skladeb pro použití ve vlastní praxi a mnoho doporučení a tipů pro váš další rozvoj.

Představíme si specifika online výuky bubnování, zejména technické zázemí a možnosti realizace.

Blíže nahlédneme na legislativu, etický kodex a postavení této profese v ČR.

 

 

Pro koho je lektorský výcvik vhodný?

N

pro lektory hudebních programů, workshopů

N

pro pedagogy všech typů škol

N

pro pracovníky v sociální oblasti

N

pro průvodce v lesních klubech, centrech vzdělávání

N

pro muzikoterapeuty a jiné terapeuty, muzikofiletiky

N

pro lektory teambuildingového bubnování

N

pro osobní cestu tvořivé práce s rytmem, pro osobní rozvoj

Podmínky přijetí

  • ukončené středoškolské vzdělání
  • předchozí osobní zkušenost s bubnováním
  • základní rytmické dovednosti
  • minimální věk: 21 let

Výcviková praxe a konzultace

Možnost náslechových lekcí:

  • dobrovolně
  • dle domluvy

Konzultace během výcviku.

Výstup

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu.

Pro  úspěšné absolvování výcviku je třeba 90%  účast.

Zaposlouchejte se do rytmu bubnů

Daniel a Michaela Plecháčkovi - bubny djembe

TERMÍNY

březen 2023 až prosinec 2023

pátek: 10:00 – 17:00

sobota: 9:00 – 16:00

MÍSTO

centrum Muzikohraní

Tovární 7

709 00  Ostrava – Mar. Hory

ROZSAH

160 vyuč. hodin

8 dvoudenních a 1 čtyřdenní výukové bloky

připravujeme akreditaci MŠMT, nyní v jednání

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2023.

Přijímání přihlášek uzavřeno.

 

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

Lektoři výcviku

Mgr. et Mgr. Michaela Plecháčková

lektorka, muzikoterapeutka, garantka výcviku

 

 

Daniel Plecháček

lektor, průvodce bubnovacích kruhů, hudebník

 

 

 

Mgr. Simona Zárubová

lektorka muzikofiletických programů

Zde je prostor na Váš dotaz.

Pro děti

2 + 10 =