metodický výcvik – rok 2023

Sdílej svou vášeň pro rytmus.

Lektoruj kurzy bubnování a bubnovací kruhy.

Tento výcvik vám nabízí ucelenou metodiku, díky které si upevníte a rozšíříte své znalosti a dovednosti. Naučíte se, jak vést kurzy bubnování a jak provázet bubnovací kruhy. Budete odcházet s mnoha podněty a inspirací. Předáme vám podrobné knowhow, které vychází z naší 14 leté praxe.

Bubnování je prožitek, čisté spojení s rytmem, radost a kreativita. Skupinové bubnování vede k podpoře našeho zdraví. Lze pocítit snížení stresu a úzkosti, zlepšení imunity a kognitivních funkcí, dochází k transcendentním prožitkům.

Bubnování je cesta, na níž objevujeme půvab svého osobního rytmu. Pozitivní prožitky v tvořivém procesu bubnování se propisují do našeho osobního života a obohacují jej o nový rozměr.

 

“Bubnování je jednou z nejdostupnějších forem rituálu, protožže bubnování je, stejně jako náš vlastní srdeční rytmus, tak přirozené. Bubnování uklidňuje, vede nás do našeho středu a znovu nás spojuje s naším hlubším já.”

Barry Bittman

TEMATICKÉ OKRUHY LEKTORSKÉHO VÝCVIKU

Technika hry na bubny a další rytmické nástroje

Budeme se věnovat hře na bubny djembe, rámové bubny (včetně šamanského), zarb, darbuku. Součástí je podrobný popis a představení jednotlivých úderů, praxe a inspirace pro hru.

Naučíte se techniku hry na melodické kovové nástroje jako je handpan, rav drum a jim podobné nástroje (hra rukama i paličkami).

 

Konkrétní rytmy, rozvíjení a variace

Obohatíte svůj rytmický repertoár, prozkoumáme rytmus aktivizační i relaxační, uchopíme každý z nich od základů a dospějeme až k rozmanitým variacím.

Ukážeme si možnosti srozumitelných a jasných zápisů. Potkáme se nejen s rytmy 3 a 4 dobými a jejich proměnami, ale pronikneme i do tajů 5, 7 a 9 dob. 

 

Rytmus propojený s pohybem a hlasem

Základy body percussion / body music poslouží k rozvoji lektorských dovedností a povýší techniky a náměty pro práci se skupinou účastníků kurzů a bubnovacích kruhů.

Rytmický jazyk konnakol vneseme jako inspiraci k propojení vokálních slabik a rytmizace.

Improvizace, kompozice, kreativita a prožitek

Seznámíte se s improvizačními postupy i s možnostmi podpory skupiny účastníků kurzu k improvizaci.

Budeme se věnovat tvoření jednoduché i složitější kompozice.

Součástí výcviku jsou hudební backtracky (podkladová hudba), kterou můžete využít pro vlastní praxi nebo pro kurzy.

 

 

Metodika pro kurzy bubnování a bubnovací kruhy

Jedinečná metodika, která staví na postupných krocích a nabízí možnosti rozvoje a uplatnění v profesním i osobním životě. Představíme si možnosti, jak pracovat se skupinou účastníků v kurzu bubnování a v bubnovacím kruhu pro různé věkové skupiny.

Upřesníme si, jaký je rozdíl mezi kurzem bubnování a bubnovacím kruhem, postavení těchto aktivit v muzikoterapii a muzikofiletice.

 

Rozvoj dovedností, podněty a inspirace

Podněty ve výcviku směřují k rozvoji vašich lektorských i vlastních hudebních dovedností.

Získáte několik rytmických skladeb pro použití ve vlastní praxi a mnoho doporučení a tipů pro váš další rozvoj.

Představíme si specifika online výuky bubnování, zejména technické zázemí a možnosti realizace.

Blíže nahlédneme na legislativu, etický kodex a postavení této profese v ČR.

 

 

Pro koho je lektorský výcvik vhodný?

N

pro lektory hudebních programů, workshopů

N

pro pedagogy všech typů škol

N

pro pracovníky v sociální oblasti

N

pro průvodce v lesních klubech, centrech vzdělávání

N

pro muzikoterapeuty a jiné terapeuty, muzikofiletiky

N

pro lektory teambuildingového bubnování

N

pro osobní cestu tvořivé práce s rytmem, pro osobní rozvoj

Podmínky přijetí

  • ukončené středoškolské vzdělání
  • předchozí osobní zkušenost s bubnováním
  • základní rytmické dovednosti
  • minimální věk: 21 let

Výcviková praxe a konzultace

Možnost náslechových lekcí:

  • dobrovolně
  • dle domluvy

Konzultace během výcviku.

Výstup

Absolventi obdrží certifikát.

Akreditace výcviku pod MŠMT je nyní v jednání.

Pro  úspěšné absolvování výcviku je třeba 90%  účast.

Zaposlouchejte se do rytmu bubnů

Daniel a Michaela Plecháčkovi - bubny djembe

TERMÍNY

březen 2023 až prosinec 2023

pátek: 10:00 – 17:00

sobota: 9:00 – 16:00

MÍSTO

centrum Muzikohraní

Tovární 7

709 00  Ostrava – Mar. Hory

ROZSAH

160 vyuč. hodin

8 dvoudenních a 1 čtyřdenní výukové bloky

připravujeme akreditaci MŠMT, nyní v jednání

CENA

39.000,-Kč

cena obsahuje obsahuje veškeré výukové bloky, vzdělávací materiály, zapůjčení hudebních nástrojů, backtracky

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity. Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2023.

 

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

Lektoři výcviku

(další lektoři v jednání)

Mgr. et Mgr. Michaela Plecháčková

lektorka, muzikoterapeutka, garantka výcviku

 

 

Daniel Plecháček

lektor, průvodce bubnovacích kruhů, hudebník

 

 

 

Mgr. Simona Zárubová

lektorka muzikofiletických programů

Zde je prostor na Váš dotaz.

Pro děti

9 + 7 =