Muzikoterapie a rytmus

roční vzdělávací program

Chcete se vzdělávat v oboru muzikoterapie a rozšířit si své dovednosti v práci s rytmem?

S radostí vám představujeme roční vzdělávací program Muzikoterapie a rytmus. Toto unikátní a inspirativní studium vám umožní prozkoumat sílu hudby a rytmu jako prostředku pro terapeutické záměry a osobní rozvoj. V průběhu jednoho roku budete mít možnost prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti muzikoterapie a objevíte vliv rytmu na naši psychiku a zdraví.

muzikoterapie a rytmus

Vzdělávací program vás provede základními principy muzikoterapie a poskytne vám hlubší porozumění terapeutickým přístupům a technikám využívaným při práci s klienty. Seznámíte se s rozmanitými hudebními nástroji. Naučíte se důležité principy a zdravé techniky bubnování. Prožijete spojení s rytmem, budete mít příležitost s ním experimentovat, improvizovat, objevovat svůj vlastní hudební výraz a získáte praktické dovednosti pro efektivní vedení hudebních sezení a terapeutických aktivit. Během lekcí budete mít také možnost spolupracovat s dalšími účastníky a sdílet své zkušenosti a poznatky.
Náš kvalifikovaný tým lektorů, složený z odborníků v oboru muzikoterapie a rytmu, vás postupně provede tematickými bloky a podpoří vás po celou dobu kurzu. Díky interaktivní výukové metodice budete mít možnost procvičování a aplikování naučených dovedností prostřednictvím skupinových cvičení a technik. Předáme vám podrobné knowhow, které vychází z naší mnohaleté praxe.
Vzdělávací program je určen pro zájemce se znalostmi v oboru hudby a terapie i pro ty, kteří do této problematiky teprve nahlížejí. Jeho obsah vám otevře dveře do fascinujícího světa muzikoterapie a nabídne nové impulsy ve vaší profesi.

Objevte sílu hudby jako terapeutického nástroje a zdroje osobního růstu. Věříme, že tato cesta vám přinese nejen nové poznatky, ale také radost a inspiraci.

Co vás čeká

N

Jedinečná roční cesta světem muzikoterapie a rytmu, na které se potkáte s novými inspiracemi, informacemi a mnohé si zažijete sami na sobě. Prozkoumáme společně sílu hudby a rytmu. Stanete se součástí skupiny, kterou spojuje stejná vášeň.

N

V rolích lektorů se na vás těší specialisté zapálení pro své obory.

N

Prostorem pro náš kurz je relaxační a vzdělávací centrum, které už od roku 2010 nabízí paletu vzdělávacích programů a těší se pozitivní zpětné vazbě od účastníků a účastnic.

N

Sami si vyzkoušíte mnoho rozmanitých hudebních nástrojů a pocítíte účinky jejich působení, např. handpan, ravdrum, bubny djembe, šamanské, rámové, udu, darbuka, daf, dunduny, sansuly, kalimby a mnoho dalších.

N

Účastníci budou pozváni do aktivní soukromé FB skupiny pro sdílení, předávání tipů a inspirace (FB skupina je dobrovolná).

TEMATICKÉ OKRUHY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

muzikoterapie a rytmus

Vymezení muzikoterapie

Budeme se věnovat vymezení muzikoterapie jako oboru, teoretickým východiskům včetně struktury muzikoterapie a tématu vztahu. Představíme si profesi muzikoterapeuta a možnosti jeho uplatnění na území ČR.

 

Metody v muzikoterapii

Prozkoumáme muzikoterapeutické metody teoreticky i prostřednictvím praktických cvičení. Budeme se věnovat interpretaci, kompozici, improvizaci a poslechu v kontextu muzikoterapie.

 

 

Význam muzikoterapie u různých cílových skupin

Jednotliví lektoři vám nabídnou zkušenosti ze své praxe a možnosti využití muzikoterapie u rozličných cílových skupin formou kazuistiky, praktických technik i cvičení.

 

Přístupy v muzikoterapii

Muzikoterapie je dynamický obor, který se neustále rozvíjí a rozšiřuje pole své působnosti. Předvedeme si některé z přístupů konkrétně a prakticky. Vyjasníme si rozdíly mezi obory muzikoterapie, muzikofiletika a další intervence s využitím hudby. 

 

 

rytmus v širších souvislostech

Prozkoumáme  rytmus z různých úhlů pohledu. Ukážeme si možnosti srozumitelných a jasných zápisů pro jednotlivé rytmy. Potkáme se nejen s rytmy 3 a 4 dobými a jejich proměnami, ale pronikneme i do tajů 5, 7 a 9 dob a do polyrytmů.

Rytmus, pohyb a hlas

Základy body percussion / body music poslouží k rozvoji vašich dovedností, poskytnou techniky a náměty pro práci se skupinou. Rytmický jazyk konnakol vneseme jako inspiraci k propojení vokálních slabik a rytmizace.

 

Bubnování

Budeme se věnovat hře na bubny djembe, rámové bubny (včetně šamanského), zarb, darbuku a další. Součástí je podrobný popis a nácvik jednotlivých úderů, praxe a inspirace pro hru. Naučíte se techniku hry na melodické kovové nástroje.

 

Metodické postupy

Zaměříme se na různé formy skupinového bubnování a programy, které podporují tvořivou práci s rytmem. Představíme vám jejich metodiku a postupy, které vám umožní se s nimi seznámit a využít je ve vaší vlastní práci.

 

reference

Přístup, odbornost a profesionalita lektorů je na vysoké úrovni. Jsou to lidé, kteří ví o čem mluví a mají velký přehled. Dokážou předat lidem své zkušenosti a taky umí krásně motivovat.

Jana

Chci poděkovat nejen za náplň vzdělávací akce (pro mou práci přínosná a inspirativní), ale také způsob předání a celkovou atmosféru. Takto klidná jsem nebyla již měsíce. Oba jste vytvořili atmosféru klidu a důvěry, která opravdu působí terapeuticky, alespoň na mne tak působila (po neskutečně silné migréně a týdnu neustálé bolesti hlavy mne v pátek konečně přestala bolet). Nutno podotknout, že výše uvedené proběhlo zároveň vysoce profesionálně, což se také mnohdy nepovede. Ještě jednou děkuji.

Pavlína

Ráda bych Vám poděkovala za kurz Muzikoterapie. Dověděla jsem se mnoho užitečných informací a načerpala spoustu inspirace (a určitě nejen já). Líbilo se mi, jakým stylem jste nás prováděli celým kurzem a také aktivity, které jste pro nás připravili. Nenapadá mě snad nic, co by se dalo vytknout. Velice Vám děkuji za pěkný zážitek!

Vendula

OSVĚDČENÍ

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s uvedením počtu absolvovaných hodin vydané vzdělávací institucí a s uvedením garance programu Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).

Pedagogičtí pracovníci na pozicích speciálního pedagoga či psychologa obdrží zároveň osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu s č.j.: MSMT-674/2023-5-121.

Zaposlouchejte se do rytmu bubnů

Daniel a Michaela Plecháčkovi - bubny djembe

MÍSTO KONÁNÍ

centrum Muzikohraní

Tovární 7

709 00  Ostrava – Mar. Hory

HARMONOGRAM

leden až prosinec 2024

sobota: 10:00 – 17:00

neděle: 9:00 – 16:00

ROZSAH

160 vyuč. hodin

20 výukových dnů

(10 víkendů)

CENA

36.000,-Kč

zahrnuto kompletní vzdělávání a zapůjčení veškerých hudebních nástrojů během výukových bloků

Uzávěrka přihlášek: 11. 11. 2023

nebo dříve v případě naplnění kapacity

LEKTOŘI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Mgr. et Mgr. Michaela Plecháčková

lektorka, muzikoterapeutka, garantka programu

Rytmus je základním tématem mé práce, ať už v muzikoterapii či při lektorování kurzů a workshopů bubnování. Věřím, že právě rytmus má silný terapeutický potenciál.

Vystudovala jsem magisterské obory speciální pedagogika
(se zaměřením na surdopedii a logopedii, MUNI) a muzikoterapie (UPOL) a aktuálně jsem frekventantkou výcviku Biosyntetické psychoterapie. Dále vycházím z poznatků na rytmus orientovaných přístupů. 

Daniel Plecháček

lektor, hudebník, perkusista

Bubnování se společně s tvořivou prací s rytmem stalo mou vášní i profesí. Lektoruji kurzy a workshopy bubnování a provázím bubnovací kruhy. V ročním výcviku se budeme společně věnovat metodickým postupům práce s rytmem. Tvořím autorskou hudbu pro relaxace a tanec a také hudební backtracky, které slouží účastníkům pro domácí praxi jako rytmická podpora.

Absolvoval jsem vzdělávací programy, kurzy a workshopy zaměřené na muzikoterapii, rytmus, bubnování, alikvotní zpěv a výcvik terapeutické práce s gongem a tibetskými mísami.

doc. Mgr. Jiří Kantor

speciální pedagog, muzikoterapeut, lektor

Jiří Kantor je garant magisterského studijního programu muzikoterapie a ředitel výzkumného centra zaměřeného na pedagogiku a umělecké terapie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavní profesí speciální pedagog, muzikoterapii se věnoval nejvíce u dětí a mládeže se speciálními potřebami. Je autorem hudební metodiky pro rozvoj kognitivních funkcí a protokolů pro řadu hudebně-relaxačních aktivit. 

Mgr. et Mgr. Monika Bucharová

lektorka, hudebnice, muzikoterapeutka

K hudbě přistupuji z různých perspektiv a baví mě objevovat její nekonečné možnosti. Ať už se jedná o muzikoterapeutickou práci jako takovou, prožitkové seberozvojové workshopy nebo tvoření hudby tady a teď tanečníkům kontaktní improvizace. V každé ze zmíněných aktivit mám prostor setkat se s hudbou jinak, a to mě naplňuje.

Vystudovala jsem jednooborové studium psychologie na FF MUNI a navazující magisterský program muzikoterapie na PedF UPOL. V oblasti hlasové terapie se dále vzdělávám pod vedením Mgr. Z. Vlčinské. Aktuálně pokračuji v doktorském studiu, kde se zaměřuji na muzikoterapii u psychiatrických diagnóz. Tvořím autorské písně, ve kterých propojuji hlas, violoncello a loopování.

Mgr. et Mgr. Michaela Hamáčková

lektorka, muzikoterapeutka

Hudbě se věnuji od dětství. Mým nejoblíbenějším hudebním nástrojem je klavír. Hudbou žiji a neustále objevuji její neocenitelný přínos. Miluji přírodu, ve které se snažím trávit co nejvíce volného času. Jsem energický člověk a příroda mi dává pocit klidu a harmonie, kterou pro práci s lidmi potřebuji.

Vystudovala jsem obor Vychovatelství pro speciální zařízení na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Absolvovala jsem dlouhodobý Výcvik v integrativní muzikoterapii. Jsem členkou Muzikoterapeutické asociace ČR a studium Muzikoterapie jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Linda Horváthová

lektorka, muzikoterapeutka

Ako nehudobníčku ma fascinujú zvuky – z nášho okolia i nášho vnútra. Rada objavujem ich kvalitu a možnosti a nachádzam krásu v intuitívnej hudobnej tvorbe cez využitie hlasu a nástrojov. Verím v liečivý potenciál hudby a v to, že ľudia s akýmkoľvek životným príbehom môžu tvoriť hudbu a “znieť”. Teší ma, keď ich na tejto ceste môžem sprevádzať, a keď môžeme spolu súznieť.

Vyštudovala som psychológiu (MUNI), liečebnú pedagogiku (PdF UK) a muzikoterapiu (UPOL). Som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Transformačnej systemickej terapii Virginie Satirovej a špecializačného štúdia poradenskej psychológie. Absolvovala som dlhodobé kurzy muzikoterapie, arteterapie a práce s telom. Pracujem ako muzikoterapeut s deťmi so špeciálnymi potrebami, psychológ – muzikoterapeut v zdravotníctve a lektor kurzov zameraných na muzikoterapiu.

Mgr. Simona Zárubová

lektorka, programy pro děti a muzikofiletika

Věnuji se hudebně-pohybovým a muzikofiletickým programům pro děti předškolního a mladšího školního věku. Program dětem nabízí zábavné pojetí hudebních her a pohybu v propojení s rytmem. Studium předškolní pedagogiky a dlouholetá praxe u dětí mi umožňuje nacházet vhodný přístup k dětem tak, aby je práce s rytmem bavila a zároveň splnila vzdělávací cíle. 

Nejčastější dotazy

Musím mít vlastní nástroje?

Během vzdělávacího programu máte možnost si na místě zapůjčit hudební nástroje, které uplatníte v nácviku i při praktických technikách. Je možné si také přivést vlastní nástroje a pracovat s nimi.

Jak se mohu přihlásit?

Přihlášky přijímáme přes přihlašovací formuláře, ve kterých vyplníte jméno a email. Následně vám přijde potvrzení do emailu.

Nabízíte ubytování během programu?

Prostory jsou určeny pouze pro vzdělávací účely a realizaci akcí. Ubytování není možné.

Zde je prostor pro Váš dotaz. Případně dotaz zašlete, prosím, přímo na info@muzikohrani.cz. Děkujeme.

Muzikoterapie a rytmus

8 + 15 =