Úvod do muzikoterapie

akreditovaný vzdělávací program

Co se skrývá pod pojmem muzikoterapie? Jakým způsobem je možné pracovat s lidmi s využitím hudby a jejich rozmanitých možností? Společně nahlédneme do oboru muzikoterapie, objasníme si souvislosti a aktuální možnosti této profese. Prožijete praktické zkušenosti a ukázky, které Vás mohou inspirovat na Vaši profesní i osobní cestě. 

N

16 vyuč. hodin

N

akreditace MŠMT, MPSV

N

certifikáty o absolvování

N

studijní materiály

N

teoretické a praktické části

N

hudební nástroje na místě k dispozici

AKREDITACE

 

Absolventi programu obdrží osvědčení akreditováno MŠMT nebo MPSV vydané vzdělávací institucí.

 

Krok za krokem

Budeme postupovat krok za krok, díky čemuž si ukotvíte postupy, které můžete dále rozvíjet.

učení se prožitkem

Program je veden prožitkově, v příjemné a vstřícné atmosféře. Reflektuje potřeby účastníků. Respektující přístup a přívětivé prostředí.

Muzikoterapie

Muzikoterapie jako obor, profese muzikoterapeuta. Muzikoterapie a muzikofiletika. Aktivní a receptivní formy. Ukázky a prožitkové techniky.

Oblasti využití

Možnosti využití: v osobním životě, v pedagogice, v muzikoterapii, v muzikofiletice, v sociálních službách či jiných profesích.

Hudební prostředky

Hudební nástroje: melodické kovové (handpan, rav drum, atd.), tibetské mísy, gongy, dřevěné flétny, bubny, perkuse. Zpěv: alikvotní. Tělo jako hudební  prostředek.

Technika hry

Seznámíte se s technikou hry na některé muzikoterapeutické hudební nástroje.

Provází:
Daniel Plecháček. Michaela Plecháčková