Úvod do muzikoterapie

akreditovaný vzdělávací program

Co se skrývá pod pojmem muzikoterapie? Jakým způsobem je možné pracovat s lidmi s využitím hudby a jejich rozmanitých možností? Společně nahlédneme do oboru muzikoterapie, objasníme si souvislosti a aktuální možnosti této profese. Prožijete praktické zkušenosti a ukázky, které Vás mohou inspirovat na Vaši profesní i osobní cestě. 

N

16 vyuč. hodin

N

akreditace MŠMT, MPSV

N

certifikáty o absolvování

N

studijní materiály

N

teoretické a praktické části

N

hudební nástroje na místě k dispozici

AKREDITACE

 

Absolventi programu obdrží osvědčení vydané akreditovanou vzdělávací institucí. Program má platnou akreditaci u MPSV a MŠMT.

 

Krok za krokem

Budeme postupovat krok za krok, díky čemuž si ukotvíte postupy, které můžete dále rozvíjet.

učení se prožitkem

Program je veden prožitkově, v příjemné a vstřícné atmosféře. Reflektuje potřeby účastníků. Respektující přístup a přívětivé prostředí.

Muzikoterapie

Muzikoterapie jako obor, profese muzikoterapeuta. Muzikoterapie a muzikofiletika. Aktivní a receptivní formy. Ukázky a prožitkové techniky.

Oblasti využití

Možnosti využití: v osobním životě, v pedagogice, v muzikoterapii, v muzikofiletice, v sociálních službách či jiných profesích.

Hudební prostředky

Hudební nástroje: melodické kovové (handpan, rav drum, atd.), tibetské mísy, gongy, dřevěné flétny, bubny, perkuse. Zpěv: alikvotní. Tělo jako hudební  prostředek.

Technika hry

Seznámíte se s technikou hry na některé muzikoterapeutické hudební nástroje.

Provází:
Daniel Plecháček. Michaela Plecháčková