Úvod do bubnování

akreditovaný vzdělávací program

Seznámíte se se základy techniky hry na buben djembe, abyste ji poté sami mohli rozvíjet a zdokonalovat. Postupnými kroky se ponoříme do světa rytmů. Odnesete si spoustu inspirace a tipů pro domácí praxi. Součástí je sada rytmů, které obsahují bázi a možnosti variací. Prostřednictvím vlastních zkušeností a praxe budeme objevovat možnosti, jak krok po kroku vytvářet rytmus ve společném kruhu.

S sebou vlastní nástroje. Nemáte-li bubny, máme na místě k zapůjčení pro všechny účastníky.

N

6 vyuč. hodin

N

akreditace MŠMT

N

certifikáty o absolvování

N

studijní materiály

N

teoretické a praktické části

N

hudební nástroje na místě k dispozici

AKREDITACE

 

Absolventi programu obdrží osvědčení vydané akreditovanou vzdělávací institucí. Program má platnou akreditaci u MŠMT.

 

Krok za krokem

Jedinečná metodika, která staví na postupných krocích a dále nabízí možnosti rozvoje a inspirace. 

učení se prožitkem

Program je veden prožitkově, v příjemné a vstřícné atmosféře. Reflektuje potřeby účastníků. Respektující přístup a přívětiví prostředí.

Rytmus

Jeho vnímání, objevování, tvoření. Možnosti zápisu srozumitelně a jasně. Rytmický jazyk Konnakol. 

Oblasti využití

Možnosti využití: v osobním životě, v pedagogice, v muzikoterapii, v muzikofiletice, v sociálních službách či jiných profesích.

Technika hry

Technika hry na bubny djembe, která je postavena na bázi postupného učení se a rozvíjení. Inspirace na domácí praxi.

Hudební nástroje

Hudební nástroje: bubny djembe, rámové, šamanské, perkuse, melodické kovové nástroje.

Provází:
Daniel Plecháček, Michaela Plecháčková