Tvořivá práce s rytmem

akreditovaný vzdělávací program

Základním pilířem tohoto programu je rytmus. Krok po kroku se seznámíte s tím, jak rytmu lépe porozumět, jak ho tvořit a jak hrát na bubny a perkusivní nástroje s větší lehkostí. Vhodné pro zájemce, kteří mají touhu se vzdělávat a učit. Součástí je technika hry na djembe, rámové bubny a perkusivní nástroje. Obsahem programu jsou jak teoretická východiska, tak praktické zkušenosti a prožitkové aktivity. Představíme Vám metodiku, která popisuje možnosti realizace tohoto přístupu v profesi, praxi. Přijďte se spřátelit s rytmem i Vy.

S sebou vlastní nástroje. Nemáte-li bubny, máme na místě k zapůjčení pro všechny účastníky.

N

32 vyuč. hodin

N

akreditace MPSV, MŠMT

N

certifikáty o absolvování

N

studijní materiály

N

teoretické a praktické části

N

hudební nástroje na místě k dispozici

Krok za krokem

Jedinečná metodika, která staví na postupných krocích a dále nabízí možnosti rozvoje a inspirace. Jak pracovat se skupinou. 

učení se prožitkem

Program je veden prožitkově, v příjemné a vstřícné atmosféře. Reflektuje potřeby účastníků. Respektující přístup a přívětiví prostředí.

Rytmus

Jeho vnímání, objevování, tvoření. Možnosti zápisu srozumitelně a jasně. Rytmický jazyk Konnakol. Rytmus v aktivizaci i relaxaci.

Oblasti využití

Možnosti využití: v osobním životě, v pedagogice, v muzikoterapii, v muzikofiletice, v sociálních službách či jiných profesích.

Technika hry

Technika bubnování a hry na rytmické hudební nástroje, která je postavena na bázi postupného učení se a rozvíjení. Inspirace na domácí praxi.

Hudební nástroje

Nástroje využívané pro práci s rytmem: bubny djembe, rámové šamanské, perkuse, melodické kovové nástroje, boomwhackers.

Pro koho je vzdělávací program vhodný? 

 

Oblasti profesí: lidé pracující v pedagogické, sociální či kulturní oblasti, muzikotetapeuté a jiní terapeuté, lektoři jógy a pohybových programů, volnočasoví lektoři, studenti. Je vhodný také pro zájemce o vzdělávání v oblasti rytmu. Program přináší inspiraci lidem, kteří mají o program zájem pro osobní, rodinné využití. Pro všechny, koho láká osobní rozvoj cestou hudby.

AKREDITACE

 

Absolventi programu obdrží osvědčení vydané akreditovanou vzdělávací institucí. Program má platnou akreditaci MŠMT a MPSV.

 

Provází:
Daniel Plecháček. Michaela Plecháčková