Hry s rytmem a pohybem pro děti

akreditovaný vzdělávací program (akreditace MŠMT)

Jak vytvořit hudebně pohybový program pro děti plný rytmu?
Jak program realizovat tak, aby byl hravý a prožitkový a aby podpořil zdravý rozvoj a hudební cítění u dětí?
Tento praktický kurz vám přinese novou inspirace a mnoho nových podnětů.
=

V kurzu se seznámíte s přehlednou metodikou, jak hudebně pohybové programy pro děti připravovat a vést. Představíme si jednotlivé fáze programu a varianty pro různé věkové skupiny dětí.

=

Během kurzu vás provedeme rozvojem vlastních dovedností při práci s rytmem a s netradičními nástroji. Získané dovednosti následně budete moci aplikovat v hudebně pohybových programech pro děti, které se naučíme sestavit a správně vést tak, aby byly pro děti atraktivní, tvořivé, hravé a zároveň měly edukativni charakter a naplnily cíle předškolní či školního vzdělávání.

=

Představíme si netradiční hudební nástroje, které Vám pomohou zpestřit výuku a mohou rozšířit hudebni repertoár vašich dovedností v praxi. Seznámíte se s praktickými pomůckami, které usnadní porozumění rytmu a oživí hry.

=

Prožitkovou formou zažijete množství her a prvků, které děti rozvíjí a zároveň podporují práci ve skupině. Naučíme se, jak vytvořit bezpečný prostor pro děti, díky kterému mohou objevit a uplatnit své kreativní schopnosti. Pozornost budeme věnovat dětské relaxaci, kterou si v průběhu kurzu zažijete a následně vyzkoušíte.

=

Není nutné předchozí hudební vzdělání. Hudební nástroje pro všechny účastníky jsou na místě k zapůjčení. 

=

Možnosti uplatnění: předškolní zařízení, první stupeň základních škol, dětské kluby, ve volnočase, v osobním životě, jak individuálně, tak ve skupině. Nejedná se o představení terapeutických postupů, ale především pedagogických.

=

Program je akreditován MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení.

N

32 vyuč. hodin

N

akreditace MŠMT

N

certifikát o absolvování

N

studijní materiály

N

teoretické a praktické části

N

hudební nástroje na místě k dispozici

Krok za krokem

Budeme postupovat krok za krok, díky čemuž si ukotvíte postupy, které můžete dále rozvíjet.

učení se prožitkem

Program je veden prožitkově, v příjemné a vstřícné atmosféře. Reflektuje potřeby účastníků. Respektující přístup a přívětivé prostředí. 

Metodika

Seznámíte se s metodikou, která je srozumitelná a v krocích. Obdržíte skripta přímo k tomuto programu.

Oblasti využití

Možnosti využití: mateřská škola, základní škola, dětské kluby, v muzikofiletice, na akcích pro děti, v osobním životě.

Technika hry

Seznámíte se s technikou hry na hudební nástroje. Následně toto převedeme do praktických zkušeností v ukázkách her s dětmi.

Rytmus a pohyb

Jsou důležitými aspekty pro rozvoj dítěte. Nahlédneme do souvislostí, co je možno podpořit u dítěte prostřednictvím rytmu a pohybu.

AKREDITACE

 

 Absolventi programu obdrží osvědčení vydané akreditovanou vzdělávací institucí. Program má platnou akreditaci u MŠMT.

 

Provází

Mgr. Simona Zárubová

Mgr. Simona Zárubová

Mgr. Michaela Plecháčková

Mgr. Michaela Plecháčková