Kurzy a vzdělávání

Pravidelné kurzy

Rytmus v nás

kurz bubnování

Zveme všechny zájemce o bubnování na kurz, kde se seznámíte především s bubny djembe, rámovými bubny a šamanskými bubny. Bubnování je skvělou cestou k aktivní relaxaci, odbourání stresu, načerpání nové energie. Rytmus je základním tématem, který se prolíná každým setkáním. Pojďme společně prozkoumávat RYTMUS V NÁS.

Nejsou potřeba předchozí zkušenosti. Bubny na místě k zapůjčení.

Bubnování pro ženy

kurz bubnování

Jste srdečně zvány na pravidelný kurz, který bude naplněn rytmem bubnů. Procítíme pulzaci bubnů, jejich energii a sílu při bubnování v kruhu žen. Prožití společného rytmu je silná hluboká zkušenost. Podporuje rovnováhu v nás a otevírá nové cesty, jak procítit rytmus a vědomě s ním pracovat. Bubnování je příjemnou cestou k relaxaci a uvolnění.

Indiánská flétna

kurz hry

Indiánská flétna je hudební nástroj, který má krásný, bohatý zvuk, který inspiruje k vytváření melodií převážně relaxačních. Na kurzu se seznámíte s možnostmi využití dechu při hře, jak vytváříme tóny na flétnu a představíme si, jak začít s melodickými improvizacemi. Součástí je také práce s dechem a téma rytmu, který má ve hře na flétnu rozmanité možnosti. Kurz je vhodný pro začátečníky, pro inspiraci a improvizační tvoření. Vítáni jsou také všichni, kdo mají zájem si zopakovat a upevnit základy.

Rámové bubny

kurz hry

Rámový buben je jedním z nejstarších hudebních nástrojů na světě. Rytmus tvořený na tento buben může být zemitý, relaxační, ale také dynamický a energický. Záleží pouze na vás, jakou cestou rytmu se vydáte.. Bubnování přináší do života prostor pro zastavení se a ponoření do rytmu, možnost oživení kontaktu s našim vnitřním rytmem a také prostor pro to sdílet společný rytmus s ostatními lidmi. Na kurzu se budeme věnovat technice hry, základním úderům, archetypálním rytmům a společnému tvoření. Technika hry na rámový buben se dá použít při hře na handpan, RAV drum, orientální bubny.

Alikvotní zpěv

kurz 

Na kurzu se seznámíte s alikvotním zpěvem, který má svou tradici na Altaji, Tuvě a Mongolsku. Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako cesta k harmonizaci, meditaci a relaxaci. Dozvíte se, jak je možné alikvotní tóny začít zpívat a zjistíte, že je to možnost otevřená každému. Na kurzu vás čekají také dechová cvičení a inspirace pro domácí praxi. Alikvotní zpěv nás směřuje k zastavení a naslouchání, k vědomé práci s dechem a hlasem.

Jednorázové workshopy

Ateliér tvořivého bubnování

workshop

Přijďte se rozvíjet ve své hře na bubny a hlouběji prozkoumávat svět rytmů.

Ateliér je metodicky vytvořen tak, aby byla témata (technika, rytmy) srozumitelné a jasné pro každého účastníka. Základem je respektující přístup, práce v kruhu a příjemná atmosféra, která motivuje k učení se novému. Součástí je vědomá práce s rytmy a také relaxační hra.

Kouzlo bubnů

workshop bubnování

Kouzlo bubnů je hudebně prožitkový program naplněný hrou na africké bubny – djembe. Hra na tyto nádherné, tradiční nástroje spočívá v hraní si. Nic, co uděláte, není špatně. Kouzlo bubnů rozehraje vaše ruce a vy po krátké chvíli zjistíte, že jste součástí společného rytmu. Sám skrze vás plyne a harmonicky se mísí s hlasy ostatních bubnů. Vydejte se s námi na cestu objevování skrytých rytmů v nás samých. Ve společném bubnovacím kruhu rozezníme bubny djembe a necháme se jimi s důvěrou vést.

Bubnovací kruh

společné bubnování v kruhu

Láká vás zvuk bubnu a máte chuť na vlastní kůži prožít bubnování? Jste srdečně zváni do kruhu, ve kterém rozezníme bubny djembe, rámové a šamanské bubny. Budeme objevovat a tvořit nejrůznější rytmy. Bubnování je příjemnou cestou k relaxaci a uvolnění. Prožití společného rytmu je silná a hluboká zkušenost. Podporuje rovnováhu v nás a otevírá nové cesty, jak procítit rytmus a vědomě s ním pracovat. Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti. Nástroje na místě k zapůjčení.

Rámové bubny

workshop

Zveme vás na workshop naplněný rytmem. Budeme se věnovat hře na rámové bubny. Představíme různé druhy, typy a provedení výrobců z různých koutů světa. Ukážeme si základní údery, cvičení kombinací úderů, zahrajeme si tradiční orientální rytmy a také improvizačně. Nahlédneme do světa rytmického jazyka Konnakol. Rámové bubny mají zajímavé zvuky, specifické pro orientální hudbu. Hraje se na ně „prstovou technikou“, která nabízí mnoho různých druhů úderů a tím i velké množství rozmanitých zvuků.

Indiánská flétna

workshop

Na workshopu se seznámíte s možnostmi využití dechu při hře, jak vytváříme tóny na flétnu a představíme si, jak začít s melodickými improvizacemi. Součástí je také rytmus, který má ve hře na flétnu rozmanité možnosti. Workshop je vhodný pro začátečníky, pro inspiraci a improvizační tvoření. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem si zopakovat základy. Indiánská flétna se nazývá také Siyotanka nebo flétna lásky.

Alikvotní zpěv

workshop

Na workshopu se seznámíte s alikvotním zpěvem, který má svou tradici na Altaji, Tuvě a Mongolsku. Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako cesta k harmonizaci, meditaci a relaxaci. Dozvíte se, jak je možné alikvotní tóny začít zpívat a zjistíte, že je to možnost otevřená každému.  Alikvotní zpěv nás směřuje k zastavení a naslouchání, k vědomé práci s dechem a hlasem.

Základy muzikoterapie

vzdělávací program

Vzdělávací program plný inspirace. Přijďte se seznámit s rozmanitými hudebními nástroji a nahlédnout do tajů muzikoterapie cestou vlastního prožitku. Na tomto vzdělávacím kurzu se seznámíte s MT přístupy, metodami a technikami. Vzdělávací program zahrnuje především praktické ukázky a nácviky. Kurz je otevřen zájemcům z různých profesí, pro osobní rozvoj a uplatnění. 

Šamanské bubny

bubnovací kruh

Zveme vás do kruhu, ve kterém rozezníme šamanské bubny a zažijeme společný rytmus. Buben je pradávný hudební i spirituální nástroj – je to spojenec, učitel i průvodce. Bubnování podporuje vnitřní rovnováhu, uvolňuje, harmonizuje, rozvíjí cestu kreativity. Tep bubnů nás také propojuje s kořeny, s léčivou silou Země. Dle přání možno propojit s vůněmi posvátných vykuřovadel, zvukovou masáží léčivým šamanským bubnem. Bubnovací kruh např. u příležitosti slunovratu, rovnodennosti.

Jste zváni bez ohledu na předchozí zkušenosti. Bubny budou na místě k zapůjčení, nebo vezměte s sebou vlastní.

Akreditované programy

Tvořivá práce s rytmem – metodický výcvik

akceditace MŠMT a MPSV

Základním pilířem tohoto programu je rytmus. Krok po kroku se seznámíte s tím, jak rytmu lépe porozumět, jak ho tvořit a jak hrát na bubny a perkusivní nástroje s větší lehkostí. Vhodné pro zájemce, kteří mají touhu se vzdělávat a učit. Součástí je technika hry na djembe, rámové bubny a perkusivní nástroje. Obsahem programu jsou jak teoretická východiska, tak praktické zkušenosti a prožitkové aktivity. Vzdělávací program je vhodný pro pedagogické pracovníky, muzikoterapeuty, volnočasové pedagogy, studenty a všechny zájemce, kteří mají zájem pracovat s rytmem a využít toto pro svou profesi či osobní život.

Muzikorelaxace

akreditace MŠMT

Jak vytvářet živou relaxační hudbu? Jak začít improvizovat nebo improvizaci rozvíjet? Program Muzikorelaxace je tady pro zájemce, kteří chtějí proniknout da tajů melodií a rytmů, které budou pro posluchače relaxační a meditativní. Seznámíte se s technikou hry převážně na melodické kovové nástroje, tibetské mísy, gongy, flétny a rámové bubny. Přijďte se seznámit s novými možnostmi a podpořit svou kreativitu.

Hry s rytmem a pohybem pro děti

akreditace MŠMT v jednání

Co všechno může rytmus a pohyb u dětí podpořit? Jak vytvořit takový program, který bude prakticky využitelný pro skupiny dětí? V kurzu se zaměříme na rozvoj dovedností průvodců (pedagogů, lektorů) a zároveň Vás seznámíme s přehlednou metodiku, jak programy pro děti připravovat a vést. Součástí programu je také téma rytmu, a to jak hudební rytmus, tak rytmus ve školním zařízení. Zaměření: předškolní a mladší školní věk. 

Úvod do muzikoterapie

akreditace MPSV a MŠMT

Co se skrývá pod pojmem muzikoterapie? Jakým způsobem je možné pracovat s lidmi s využitím hudby a jejich rozmanitých možností? Společně nahlédneme do oboru muzikoterapie, objasníme si souvislosti a aktuální možnosti této profese. Prožijete praktické zkušenosti a ukázky, které Vás mohou inspirovat na Vaši profesní i osobní cestě. 

Úvod do bubnování

akreditace MŠMT

Seznámíte se se základy techniky hry na buben djembe, abyste ji poté sami mohli rozvíjet a zdokonalovat. Postupnými kroky se ponoříme do světa rytmů. Odnesete si spoustu inspirace a tipů pro domácí praxi. Součástí je sada rytmů, které obsahují bázi a možnosti variací.