Kurzy a vzdělávání

Pravidelné kurzy

Rytmus v nás

kurz bubnování

Zveme všechny zájemce o bubnování na kurz, kde se seznámíte především s bubny djembe, rámovými bubny a šamanskými bubny. Bubnování je skvělou cestou k aktivní relaxaci, odbourání stresu, načerpání nové energie. Rytmus je základním tématem, který se prolíná každým setkáním. Pojďme společně prozkoumávat RYTMUS V NÁS.

Nejsou potřeba předchozí zkušenosti. Bubny na místě k zapůjčení.

Bubnování pro ženy

kurz bubnování

Jste srdečně zvány na pravidelný kurz, který bude naplněn rytmem bubnů. Procítíme pulzaci bubnů, jejich energii a sílu při bubnování v kruhu žen. Prožití společného rytmu je silná hluboká zkušenost. Podporuje rovnováhu v nás a otevírá nové cesty, jak procítit rytmus a vědomě s ním pracovat. Bubnování je příjemnou cestou k relaxaci a uvolnění.

Indiánská flétna

kurz hry

Indiánská flétna je hudební nástroj, který má krásný, bohatý zvuk, který inspiruje k vytváření melodií převážně relaxačních. Na kurzu se seznámíte s možnostmi využití dechu při hře, jak vytváříme tóny na flétnu a představíme si, jak začít s melodickými improvizacemi. Součástí je také práce s dechem a téma rytmu, který má ve hře na flétnu rozmanité možnosti. Kurz je vhodný pro začátečníky, pro inspiraci a improvizační tvoření. Vítáni jsou také všichni, kdo mají zájem si zopakovat a upevnit základy.

Rámové bubny

kurz hry

Rámový buben je jedním z nejstarších hudebních nástrojů na světě. Rytmus tvořený na tento buben může být zemitý, relaxační, ale také dynamický a energický. Záleží pouze na vás, jakou cestou rytmu se vydáte.. Bubnování přináší do života prostor pro zastavení se a ponoření do rytmu, možnost oživení kontaktu s našim vnitřním rytmem a také prostor pro to sdílet společný rytmus s ostatními lidmi. Na kurzu se budeme věnovat technice hry, základním úderům, archetypálním rytmům a společnému tvoření. Technika hry na rámový buben se dá použít při hře na handpan, RAV drum, orientální bubny.

Alikvotní zpěv

kurz 

Na kurzu se seznámíte s alikvotním zpěvem, který má svou tradici na Altaji, Tuvě a Mongolsku. Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako cesta k harmonizaci, meditaci a relaxaci. Dozvíte se, jak je možné alikvotní tóny začít zpívat a zjistíte, že je to možnost otevřená každému. Na kurzu vás čekají také dechová cvičení a inspirace pro domácí praxi. Alikvotní zpěv nás směřuje k zastavení a naslouchání, k vědomé práci s dechem a hlasem.

Jednorázové workshopy

Ateliér tvořivého bubnování

workshop

Přijďte se rozvíjet ve své hře na bubny a hlouběji prozkoumávat svět rytmů.

Ateliér je metodicky vytvořen tak, aby byla témata (technika, rytmy) srozumitelné a jasné pro každého účastníka. Základem je respektující přístup, práce v kruhu a příjemná atmosféra, která motivuje k učení se novému. Součástí je vědomá práce s rytmy a také relaxační hra.

Kouzlo bubnů

workshop bubnování

Kouzlo bubnů je hudebně prožitkový program naplněný hrou na africké bubny – djembe. Hra na tyto nádherné, tradiční nástroje spočívá v hraní si. Nic, co uděláte, není špatně. Kouzlo bubnů rozehraje vaše ruce a vy po krátké chvíli zjistíte, že jste součástí společného rytmu. Sám skrze vás plyne a harmonicky se mísí s hlasy ostatních bubnů. Vydejte se s námi na cestu objevování skrytých rytmů v nás samých. Ve společném bubnovacím kruhu rozezníme bubny djembe a necháme se jimi s důvěrou vést.

Bubnovací kruh

společné bubnování v kruhu

Láká vás zvuk bubnu a máte chuť na vlastní kůži prožít bubnování? Jste srdečně zváni do kruhu, ve kterém rozezníme bubny djembe, rámové a šamanské bubny. Budeme objevovat a tvořit nejrůznější rytmy. Bubnování je příjemnou cestou k relaxaci a uvolnění. Prožití společného rytmu je silná a hluboká zkušenost. Podporuje rovnováhu v nás a otevírá nové cesty, jak procítit rytmus a vědomě s ním pracovat. Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti. Nástroje na místě k zapůjčení.

Rámové bubny

workshop

Zveme vás na workshop naplněný rytmem. Budeme se věnovat hře na rámové bubny. Představíme různé druhy, typy a provedení výrobců z různých koutů světa. Ukážeme si základní údery, cvičení kombinací úderů, zahrajeme si tradiční orientální rytmy a také improvizačně. Nahlédneme do světa rytmického jazyka Konnakol. Rámové bubny mají zajímavé zvuky, specifické pro orientální hudbu. Hraje se na ně „prstovou technikou“, která nabízí mnoho různých druhů úderů a tím i velké množství rozmanitých zvuků.

Indiánská flétna

workshop

Na workshopu se seznámíte s možnostmi využití dechu při hře, jak vytváříme tóny na flétnu a představíme si, jak začít s melodickými improvizacemi. Součástí je také rytmus, který má ve hře na flétnu rozmanité možnosti. Workshop je vhodný pro začátečníky, pro inspiraci a improvizační tvoření. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem si zopakovat základy. Indiánská flétna se nazývá také Siyotanka nebo flétna lásky.

Alikvotní zpěv

workshop

Na workshopu se seznámíte s alikvotním zpěvem, který má svou tradici na Altaji, Tuvě a Mongolsku. Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy harmonicky, v tzv. přirozeném ladění, proto působí jako výborný prostředek k tříbení hudebního sluchu, jako cesta k harmonizaci, meditaci a relaxaci. Dozvíte se, jak je možné alikvotní tóny začít zpívat a zjistíte, že je to možnost otevřená každému.  Alikvotní zpěv nás směřuje k zastavení a naslouchání, k vědomé práci s dechem a hlasem.

Základy muzikoterapie

vzdělávací program

Vzdělávací program plný inspirace. Přijďte se seznámit s rozmanitými hudebními nástroji a nahlédnout do tajů muzikoterapie cestou vlastního prožitku. Na tomto vzdělávacím kurzu se seznámíte s MT přístupy, metodami a technikami. Vzdělávací program zahrnuje především praktické ukázky a nácviky. Kurz je otevřen zájemcům z různých profesí, pro osobní rozvoj a uplatnění. 

Šamanské bubny

bubnovací kruh

Zveme vás do kruhu, ve kterém rozezníme šamanské bubny a zažijeme společný rytmus. Buben je pradávný hudební i spirituální nástroj – je to spojenec, učitel i průvodce. Bubnování podporuje vnitřní rovnováhu, uvolňuje, harmonizuje, rozvíjí cestu kreativity. Tep bubnů nás také propojuje s kořeny, s léčivou silou Země. Dle přání možno propojit s vůněmi posvátných vykuřovadel, zvukovou masáží léčivým šamanským bubnem. Bubnovací kruh např. u příležitosti slunovratu, rovnodennosti.

Jste zváni bez ohledu na předchozí zkušenosti. Bubny budou na místě k zapůjčení, nebo vezměte s sebou vlastní.

Akreditované programy

Muzikoterapie a rytmus – roční vzdělávací program

akceditace MŠMT

S radostí vám představujeme roční vzdělávací program Muzikoterapie a rytmus. Toto unikátní a inspirativní studium vám umožní prozkoumat sílu hudby a rytmu jako prostředku pro terapeutické záměry a osobní rozvoj. V průběhu jednoho roku budete mít možnost prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti muzikoterapie a objevíte vliv rytmu na naši psychiku a zdraví.

Tvořivá práce s rytmem – metodický výcvik

akceditace MŠMT a MPSV

Základním pilířem tohoto programu je rytmus. Krok po kroku se seznámíte s tím, jak rytmu lépe porozumět, jak ho tvořit a jak hrát na bubny a perkusivní nástroje s větší lehkostí. Vhodné pro zájemce, kteří mají touhu se vzdělávat a učit. Součástí je technika hry na djembe, rámové bubny a perkusivní nástroje. Obsahem programu jsou jak teoretická východiska, tak praktické zkušenosti a prožitkové aktivity. Vzdělávací program je vhodný pro pedagogické pracovníky, muzikoterapeuty, volnočasové pedagogy, studenty a všechny zájemce, kteří mají zájem pracovat s rytmem a využít toto pro svou profesi či osobní život.

Muzikorelaxace

akreditace MŠMT a MPSV

Jak vytvářet živou relaxační hudbu? Jak začít improvizovat nebo improvizaci rozvíjet? Program Muzikorelaxace je tady pro zájemce, kteří chtějí proniknout da tajů melodií a rytmů, které budou pro posluchače relaxační a meditativní. Seznámíte se s technikou hry převážně na melodické kovové nástroje, tibetské mísy, gongy, flétny a rámové bubny. Přijďte se seznámit s novými možnostmi a podpořit svou kreativitu.

Hry s rytmem a pohybem pro děti

akreditace MŠMT 

Co všechno může rytmus a pohyb u dětí podpořit? Jak vytvořit takový program, který bude prakticky využitelný pro skupiny dětí? V kurzu se zaměříme na rozvoj dovedností průvodců (pedagogů, lektorů) a zároveň Vás seznámíme s přehlednou metodiku, jak programy pro děti připravovat a vést. Součástí programu je také téma rytmu, a to jak hudební rytmus, tak rytmus ve školním zařízení. Zaměření: předškolní a mladší školní věk. 

Úvod do muzikoterapie

akreditace MPSV a MŠMT

Co se skrývá pod pojmem muzikoterapie? Jakým způsobem je možné pracovat s lidmi s využitím hudby a jejich rozmanitých možností? Společně nahlédneme do oboru muzikoterapie, objasníme si souvislosti a aktuální možnosti této profese. Prožijete praktické zkušenosti a ukázky, které Vás mohou inspirovat na Vaši profesní i osobní cestě. 

Úvod do bubnování

akreditace MŠMT

Seznámíte se se základy techniky hry na buben djembe, abyste ji poté sami mohli rozvíjet a zdokonalovat. Postupnými kroky se ponoříme do světa rytmů. Odnesete si spoustu inspirace a tipů pro domácí praxi. Součástí je sada rytmů, které obsahují bázi a možnosti variací.