Hudební nástroje

POPIS HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

Nabízíme k prodeji hudební nástroje vyráběné především z přírodních materiálů. Tyto nástroje mají přirozené vibrace. Díky přírodním materiálům jsou hudební nástroje vhodné k muzikoterapii, do Snoezelen místností, ale také jako osobní hudební nástroje.

KOSHI ZVONKOHRA

Zvonkohry jsou relaxačním hudebním nástrojem, který má jemný, harmonizační zvuk. Vyráběny jsou ve 4 laděních: Země, Voda, Oheň, Vzduch. Zvonkohry jsou pečlivě ručně vyráběny z bambusové dýhy, na úpatí Pyrenejských hor. Vhodné pro použití ke zklidnění, relaxaci, pro harmonizaci člověka, ale také prostoru. 

RAV DRUM

RAV je štěrbinový kovový nástroj s krásným, magickým zvukem. Nachází uplatnění v umělecké hudební tvorbě, ale také při muzikoterapii a muzikofiletice. RAV drum je v nabídce v několika laděních. Nástroj rozezníváme prstovou technikou, či paličkami. 

HANDPAN

Krásný melodický kovový nástroj, který má okouzlující magický zvuk.

Technika hry na handpan spočívá v tzv. prstové technice podobně jako u rámových bubnů. Jednotlivé plošky jsou konkrétně naladěny, každý handpan má tedy své jedinečné ladění a možnosti vytváření melodií.

Nástroj inspiruje k improvizaci a rozmanité hře.

BUBEN DJEMBE

Původem africký buben djembe se těší velké oblibě po celém světě. Je to buben gobletového tvaru. Je vyroben z jednoho kusu dřeva a potažen kůží nebo jsou to bubny ze syntetických materiálů. Nástroj, který inspiruje k rozmanitým možnostem hry. Základní údery: bass, tone, slap

Bubny djembe

o Daniel a Michaela Plecháčkovi | Rytmy Země - Spojení se Zemí

RÁMOVÝ BUBEN

Rámový buben je považován jako jeden z nejstarších hudebních nástrojů. Má své kořeny v dávné historii. V současné době se potkáváme s mnohými jeho variantami. Rámové bubny využívají hru prstovou technikou, vytváříme tak mnoho rozmanitých úderů a jejich kombinací. Rámový buben s výpletem vzadu a s paličkou je označován jako šamanský buben. Zvuk rámového bubnu je bohatý na alikvotní tóny.

Rámové bubny: tar, mazhar, dayereh, daf, riq, kanjira, atd.

Rámový buben a darbuka

o Daniel a Michaela Plecháčkovi | Rytmy Země - Meandry

ŠAMANSKÝ BUBEN

Šamanský buben svým tvarem připomíná svět a svým zvukem tlukot tepu srdce. Používá se jako hudební nástroj, ale také jako společník pro osobní záměry člověka. Snoubí se s archetypálními rytmy, které v plynulém opakujícím se rytmu působí na náš organismus. Rytmus přináší harmonický řád a vyrovnanost. Vibrace bubnu jsou znatelné a vnímatelné, proto nachází uplatnění také ve zvukové masáži.

Buben je tvořen dřevěným rámem a potažen kůží. Ke hře využíváme paličku.

INDIÁNSKÁ FLÉTNA SIYOTANKA

Indiánská flétna Siyotanka, neboli flétna lásky, má svou tradici v Severní Americe. Její ladění (především pentatonické) inspiruje k improvizacím. Dechem oživujeme nástroj a tvoříme příběhy, které se nesou v melodicích.

Nyní je již možné si pořídit indiánskou flétnu vyrobenou místními výrobci z českých dřevin. Tradičně je tvořena tělem flétny a koníčkem. Nabízíme také flétny se zobcem, které mají zvuk charakteristický pro indiánskou flétnu, tedy jemný, šumivý.

DVOJAČKA

Lidová píšťala dvojačka má své dvě části: koncovku a šestidírkovou flétnu, spojené k sobě. Máme tedy možnost hrát na obě zároveň, nebo jen na šestidírkovou (hra melodií).

Přidaný molový koníček je odnímatelný a vytváří tak druhou variantu stupnice ke hře.

PÍŠŤALA KONCOVKA

Koncovka je tradiční lidová píšťala. Používali ji pastýři. Nyní je hojně užívaná při muzikofiletických a muzikoterapeutických programech. Silou dechu ovlivňujeme výšku tónu. Je tedy poměrně snadná na vytvoření zvuku, pak již melodie. Její řada tónů je harmonická. Koncovka se vyrábí ručně ze dřeva, barva tónu je ovlivněna labiem. 

TIBETSKÉ MÍSY

Tibetské mísy jsou magickými nástroji. Najdeme je jak v živé hudbě při relaxacích a meditacích, tak v tzv. music medicine či sound healing. Mísy lze v rámci zvukové masáže pokládat na tělo a dopřát tak člověku hlubokou relaxaci a regeneraci. 

HARMONIZAČNÍ GONG

Gong je nástroj s dlouhou historií a tradicí. Jeho vibrace jsou citelné v celém těle. Zvuk gongu vás pozve k hlubokému uvolnění a nabídne vám neobyčejný prožitek jemnosti a zároveň intenzity.

Gong Bath je zvuková koupel, během které účastníci vnímají zvuk, vibrace v relaxační poloze. Při poslechu si náš mozek může dopřát hladiny alfa a theta, které velmi prospívají našemu duševnímu zdraví.

SANSULA

Sansula je krásný hudební nástroj, který je hojně užíván pro relaxace. Rozeznívá se hrou na jednotlivé kovové plátky, které jsou naladěny na konkrétní ladění.

Je vhodná jako doprovod k mluvenému slovu (např. vedené meditace a imaginace, k relaxacím, k navození jemné, klidné atmosféry, také jako osobní nástroj.

Sansula a udu

o Daniel a Michaela Plecháčkovi | Rytmy Země - Pradávná poselství

BUBEN ZARB

Buben zarb (neboli tombak) je perský buben, vyroben ze dřeva a kůže.

Technika hry využívá pohybů dlaně a prstů a jejich kombinací, vzniká tak množství rozmanitých možností úderů.

BUBEN DARBUKA

Darbuka je buben z rodiny gobletových bubnů (pohárovitý tvar). Setkáváme se také s názvem doumbek. Je typická pro hudbu Středního východu. Na darbuku se hraje v sedě, kdy je umístěna na klíně tak, aby dominantní ruka hrála bázi rytmu. Tradičně se darbuka vyráběla ze dřeva, hlíny či kovu a zvířecí kůže. Nyní se potkáváme i s variantami ze syntetických materiálů.

Základní druhy: egyptská (viz. foto, zaoblené okraje kolem horní části), turecká (širší okraj kolem horní části). Základní údery: doum, tek

BUBEN UDU

Keramický buben udu má svůj původ v Africe. Jeho zvuk je příjemný, připomínající zvuk vody. V některých kulturách hrají na udu pouze ženy. Také se pojmenovává jako ibo drum.

Hraje se na něj dlaněmi a prsty.

Z Indie pochází buben ghatam, který je podobný bubnu udu, ale nemá otvor na boční části).

 

Sansula a udu

o Daniel a Michaela Plecháčkovi | Rytmy Země - Pradávná poselství

Tyto a další zajímavé nástroje můžete zažít na našich akcích.